Accueil » Violence à Carrefour Feuilles: Le MENFP rencontre une centaine de responsables d'écoles

Violence à Carrefour Feuilles: Le MENFP rencontre une centaine de responsables d’écoles

Violence à Carrefour Feuilles, le ministère de l’éducation nationale a rencontré une centaine de responsables d’écoles, vendredi.

Lire le communiqué du MENFP.

Nan sousi pou li kapab genyen yon ide pi laj posib sou sitiyasyon lekòl yo nan Kafou-Fèy ak ozanviwon, minis Edikasyon nasyonal la te chita pale – an de tan -, jodi vandredi 22 sektanm nan ak plis pase yon santèn direktè lekòl piblik tankou prive ki nan gwo difikilte pou yo reprann aktivite yo pou ane akademik 2023-2024 la.

Rankont sa a dwe ede nan konprann an detay konpleksite sitiyasyon an pou lekòl sa yo. Anpil ladan yo gen lokal ki sibi zak piyaj, ki pase anba flanm dife ak tou sa ki te ladan yo tankou ban, tablo, tab, amwa, materyèl sanitè ak tout achiv yo.

Nan sans sa a, minis Nesmy Manigat anonse ankèt k ap ranmase done sou sitiyasyon timoun/elèv, anseyan ak lekòl moun k ap kouri pou zak vyolans yo okipe, ankèt sa a ap kontinye.

« Se yon devwa pou Leta ak rès sosyete a, e nan tèt kole ak patnè entènasyonal yo, pou yo travay yon fason pou tout timoun retounen lekòl e rete lekòl pou aprann san kè sote », se sa nimewo en Edikasyon nasyonal la te rapouswiv pou di menm si le rekonèt sitiyasyon an grav. Men selon mwayen ki disponib e jan li kapab fè sa, MENFP p ap sispann fè jefò pou sa. Se yon reponsabilite pou Leta a pou l kontinye aji nan sans pou pwoteje dwa lavi timoun yo genyen an menm tan ak dwa pou yo ale lekòl, daprè minis Manigat.

Pandan de rankont sa yo, minis Manigat te gen ak li direktè depatmantal Edikasyon lwès la, Etienne Louisseul France.

Biwo kominikasyon/MENFP

VOUS POURREZ AIMER

Planet Press