ACCUEIL Actualité Ministè Edikasyon Nasyonal entèdi kou ratrapaj pou lajan nan lekòl piblik yo

Ministè Edikasyon Nasyonal entèdi kou ratrapaj pou lajan nan lekòl piblik yo

Par Planet Press

Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) enfòme responsab Direksyon Depatmantal Edikasyon (DDE) yo, direktè lekòl, Komite paran elèv yo, konsèy lekòl yo, asosyasyon paran yo, tout paran ak elèv yo, li entèdi  pou òganize kou ratrapaj pou lajan nan lekòl piblik yo (lekòl nasyonal oubyen lise).

MENFP denonse pratik sa a kote pwofesè ki gen pou fè kou pa prezan nan sal klas yo pandan y ap òganize kou ratrapaj pou lajan pou elèv yo. 

MENFP denonse tou konpòtman kèk pwofesè ki pa vini bay sèvis nan lekòl Leta yo aloske yo al fè kou nan lekòl prive yo. 

Tout travayè gen dwa pou l pwoteste lè li pa satisfè. Men li gen devwa tou, lè li touche, pou li bay sèvis, sitou pou timoun lekòl piblik yo ki deja pèdi anpil jou lekòl, akòz sitiyasyon peyi a.

Ministè Edikasyon Nasyonal entèdi kou ratrapaj pou lajan nan lekòl piblik yo

MENFP fè apèl ak konsyans pwofesyonèl ak sans responsabilite anseyan sa yo ki touche epi ki pa al bay sèvis. 

MENFP ap kontinye dyalòg la ak sendika anseyan yo sou revandikasyon pwofesè yo nan lekòl piblik yo. Se ansanm ak nan konpreyansyon difikilte ekonomik  yo ak lòt n ap rive jwenn solisyon ak pwoblèm yo.

Nan sans sa, MENFP mande, yon lòt fwa ankò, tout pwofesè yo al bay timoun yo sèvis pou ede yo prepare egzamen fen ane yo.

MENFP pwofite raple li lanse kou konpasasyon aprantisaj (kou ratrapaj) pou elèv ki pral nan egzamen Leta yo (9yèm ane fondamantal ak segondè 4). Kou sa yo ap bay gratis nan plizyè lekòl piblik ak nan plizyè depatman. Paran yo pa gen pou peye senk kòb pou sa.

MENFP salye ak remesye tout pwofesè ki pa janm sispann akonpaye elèv yo nan peryòd difisil sa a. 

MENFP ap pwofite anonse chèk anseyan mwa me yo ap komanse distribye apati lendi 29 me a.

Planet Press

VOUS POURREZ AIMER

Planet Press